PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

intézményvezetői munkakör betöltésére

 

A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség fenntartó pályázatot hirdet a
Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
(1038 Budapest, Mező utca 12.)
intézményvezetői munkakörének betöltésére

 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség presbitériuma

 

A Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház az alábbi szociális szolgáltatást nyújtja:

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § alapján személyes gondoskodást nyújtó idős otthoni ellátás átlagos gondozási igényű és demens ellátottak részére

 

Az intézményvezető feladata:

- a szeretetház gondozási-ápolási, pénzügyi és üzemeltetési feladatainak irányítása, ellenőrzése, összehangolása
- a magas színvonalú szakmai tevékenység és a törvényes, valamint eredményes működés biztosítása

 

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet
- szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint
- legalább 3 év vezetői gyakorlat

 

Előnyt jelent:

- szociális, illetve egészségügyi ellátás területén szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat
- szociális ágazati mester vezetőképzésben teljesített képzés
- egyházi elkötelezettség, evangélikus gyülekezeti tagság, rendezett magánélet
- angol, illetve német nyelvtudás

 

A pályázathoz csatolni kell:

. szakmai önéletrajzot
. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
. szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát
. szakmai vezetési programot
. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
. lelkészi ajánlást

 

Benyújtási határidő: a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap 24.00 óra
A pályázatokat kizárólag elektronikus formában várjuk: palyazat@gaudiopolis.hu
A pályázat elbírálásának határideje: a veszélyhelyzet megszűnését követő harmadik hónap utolsó napja
A nyertes pályázó intézményvezetői munkaviszonya öt évre jön létre a munka törvénykönyve alapján kötendő munkaszerződésben rögzített feltételek szerint. Munkabérre, munkaidőre és pihenőidőre irányadó az 1993. évi III. törvény 94/L. § (4) bekezdése, bérezés megegyezés alapján.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A beérkező pályázatok formai feltételeknek való megfelelését a fenntartó által megbízott szakértői bizottság véleményezi. A pályázatok befogadásáról az intézmény igazgatótanácsa dönt, és erről minden pályázót írásban értesít.
A befogadott pályázókat az igazgatótanács, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai bizottsága személyesen meghallgatja, és szakmai szempontból minősíti a pályázatok szakmai és fejlesztési elképzeléseit.
Az intézményvezetőt a fenntartó egyházközség presbitériuma választja meg.

 

Az intézményre vonatkozó látogatási tilalom feloldását követően biztosítjuk az érdeklődőknek a betekintést a szeretetház munkájába előzetes időpont egyeztetés alapján.
Elérhetőség: https://www.gaudiopolis.hu/kapcsolat.html
További információkat dr. Horváth Karolina jogtanácsostól kérhetnek: +36 20 488 0667 horvathkarolina@gaudiopolis.hu

 

Budapest, 2020. május 07.


Donáth László
                                                                                               parókus lelkész

Vissza az oldal tetejére.

Elérhetőségek

 

 

 

Vezető
Név: dr. Horváth Karolina
jogtanácsos, intézményvezeto-h.
Cím: 1038 Budapest, Mezo utca 12.
Telefon: +36 20 488 0667
E-mail:
horvathkarolina@gaudiopolis.hu

 

Lakó-Felvétel
Név: Victor-Németh Annamária
Mobil: +36 20 515 8770
E-mail: titkarsag@gaudiopolis.hu

 

Név: dr. Horváth Karolina
  jogtanácsos
E-mail horvathkarolina@gaudiopolis.hu
   

 

 Aktuális

Állandó programok
Állás ajánlatok

Linkek