PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

intézményvezetői munkakör betöltésére

 

A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség fenntartó pályázatot hirdet a
Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
(1038 Budapest, Mező utca 12.)
intézményvezetői munkakörének betöltésére

 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:
Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség presbitériuma

A Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház az alábbi szociális szolgáltatást nyújtja:
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § alapján személyes gondoskodást nyújtó idős otthoni ellátás átlagos gondozási igényű és demens ellátottak részére

 

Az intézményvezető feladata:

 • a szeretetház gondozási-ápolási, pénzügyi és üzemeltetési feladatainak irányítása, ellenőrzése, összehangolása
 • a magas színvonalú szakmai tevékenység és a törvényes, valamint eredményes működés biztosítása


Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint
 • legalább 3 év vezetői gyakorlat

 

Előnyt jelent:

 • szociális, illetve egészségügyi ellátás területén szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat
 • szociális ágazati mester vezetőképzésben teljesített képzés vagy szociális szakvizsga
 • egyházi elkötelezettség, evangélikus gyülekezeti tagság, rendezett magánélet
 • angol, illetve német nyelvtudás

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát
 • szakmai vezetési programot
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • lelkészi ajánlást

 

Benyújtási határidő: 2020. május 10. 24.00 óra
A pályázatokat kizárólag elektronikus formában várjuk: palyazat@gaudiopolis.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

 

A nyertes pályázó intézményvezetői munkaviszonya 2020. július 1. napjától (illetve megegyezés szerint későbbi időponttól) öt évre jön létre a munka törvénykönyve alapján kötendő munkaszerződésben rögzített feltételek szerint. Munkabérre, munkaidőre és pihenőidőre irányadó az 1993. évi III. törvény 94/L. § (4) bekezdése, bérezés megegyezés alapján.

 

A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkező pályázatok formai feltételeknek való megfelelését a fenntartó által megbízott szakértői bizottság véleményezi. A pályázatok befogadásáról az intézmény igazgatótanácsa dönt, és erről minden pályázót írásban értesít.
A befogadott pályázókat az igazgatótanács, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai bizottsága személyesen meghallgatja, és szakmai szempontból minősíti a pályázatok szakmai és fejlesztési elképzeléseit.
Az intézményvezetőt a fenntartó egyházközség presbitériuma választja meg.

 

Előzetes időpont egyeztetés alapján biztosítjuk az érdeklődőknek, hogy betekintést nyerhessenek az intézmény munkájába.
Elérhetőség: https://www.gaudiopolis.hu/kapcsolat.html
További információkat dr. Horváth Karolina jogtanácsostól kérhetnek: +36 20 488 0667 horvathkarolina@gaudiopolis.hu

 

Budapest, 2020. március 24.


Donáth László
                                                                                               parókus lelkész

Vissza az oldal tetejére.

Elérhetőségek

 

 

 

Felvételi/beköltözési információ

 

Felvételi/beköltözési információ
Név: Tóbiás Tünde
Mobil: +36 20 515 8770
E-mail titkarsag@gaudiopolis.hu

 

Név: dr. Horváth Karolina
  jogtanácsos
E-mail horvathkarolina@gaudiopolis.hu
   

 

 Aktuális

Állandó programok
Állás ajánlatok

Linkek