Üdvözöljük!

A szeretetház alapítólevele itt olvasható. | A szeretetház alapító okirata itt olvasható. | További képek várják a képgalériában.

Vissza az oldal tetejére.

Miért építettünk szeretetházat?

Mert meg vagyunk győződve arról, hogy a prédikálás és a tanítás mellett kiváltképp kötelességünk gondoskodni azokról, akiknek életünket és javainkat köszönhetjük. Nem pusztán az erkölcs vagy az érzelem motiválta döntésünket. Tudjuk, hitünk és méltóságunk egyetlen forrása, hogy Isten arcára és hasonlatosságára teremtettünk. Az ínségben lévőn segíteni kell.

Mózes törvénye és Jézus evangéliuma arra indít minket, hogy ebben az épületben és gyülekezetben otthont teremtsünk mindazoknak, akik életük alkonyát is szépen és méltósággal akarják megélni. Kultusz és kultúra és közösség hármasában élünk itt Békáson, és akarjuk éltetni azokat, akiknek ránk van szüksége.

Az emberség mûhelye ez számunkra. Adja az Örökkévaló, hogy szerte e honban a reá bízottakért munkálkodó minden társunk örömmel és büszkén hordozza e „gyönyörűséges igát”!


Donáth László emeritus lelkész

az idősotthon igazgatótanácsának elnöke

A Gaudiopolis története

 • 2001. január - az egyházközség pályázatot nyújt be öregotthon építésére a Széchenyi-terv keretében. Az épület terveit Pazár Béla építész és Magyari Éva belsőépítész, a templom és gyülekezeti központ tervezői készítették. A kért támogatás 503.350.000 forint, a vállalt önrész 24 %.
 • 2001. december - a Gazdasági Minisztérium a szakmai bíráló bizottság javaslatára elutasítja a pályázatot „a relatíve magas fajlagos bekerülési költségekre” hivatkozva.
 • 2003. október - az egyházközség újra beadja a pályázatot, immár a Belügyminisztériumhoz. Az igényelt állami támogatás összege 496.482.196 forint, az önrész a beruházás 30%-a.
 • 2003. december - a 64 lakrészből álló idősotthon megépítésére benyújtott pályázat elnyeri az állami támogatást.
 • 2004. január - a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége jó szándékáról biztosítja az építtető gyülekezetet.
 • 2004. június - a Magyarországi Evangélikus Egyház kamatmentes kölcsönszerződést köt 30 millió forintos támogatásról az egyházközséggel. Az egyházi önrész biztosításáról szóló döntést őszre halasztják.
 • 2004. szeptember - a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma leszavazza a 60 millió forintos támogatást és elveti azt az alternatív kérelmet is, hogy kezességet vállaljon banki kölcsön felvételéhez.
 • 2004. október - az egyházközség a szükséges pénzösszeg hiányában eredménytelennek minősíti a közbeszerzési eljárást, és az önrész előteremtésére kiírt határidő meghosszabbítását kéri a Belügyminisztériumtól.
 • 2006. június 7. - magánszemélyek megalapítják a PÉNÚÉL (Isten arca) Alapítványt azzal a céllal, hogy a hiányzó önrészt a legrövidebb időn belül adományozás révén gyűjtsék össze. Egy év alatt 150 millió forint gyűlik össze, és az egyházközség megbízza Pazár Bélát az épület áttervezésével.
 • 2006 ősze - az egyházközség tárgyalásokat kezdeményez a lehetséges támogatásról a megválasztott új kerületi és országos egyházi elöljárókkal.
 • 2007. március - az új összetételű Országos Presbitérium 100 millió forintos támogatást szavaz meg a gyülekezetnek, amelynek folyósítására négy részletben 2008-tól nyílik lehetőség. A támogatás megszavazása után az újabb közbeszerzési eljárásban a kivitelezést a kiskunhalasi MERKBAU Kft. nyeri el, majd az egyházközség és az állam képviselői aláírják a támogatásról szóló 496 millió forintos szerződést.
 • 2007. augusztus 6. - elkezdődik az építkezés.
 • 2007. december 16. - a szeretetház ünnepélyes alapkőletétele
 • 2008. november 7. - a használatbavételi engedély megszerzését követően az épület műszaki átadása
 • 2009. március - a szeretetház jogerős működési engedélyének megszerzése
 • 2009. április 1. - nyolc lakó beköltözésével megnyílik a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház.
 • 2009. június 13. - ünnepi istentisztelet és közgyűlés keretében a szeretetház felszentelése

A Gaudiopolis építésének részletes története itt olvasható.
Gaudiopolis - de miért? Donáth László írása itt olvasható.

Vissza az oldal tetejére.

Sztehlo Gáborról

Ama nagy múltú evangélikus Sztehlo családból származott, mely 250 éven át, szinte minden nemzedékéből nevelt lelkészeket az egyháznak. Édesapja jogász, táblabíró volt, magyarosított nevén dr. Szenczy Aladár (fia utóbb visszavette a család régi nevét), édesanyja Haggenmacher Márta. Sztehlo Gábor 1909-ben született Budapesten. Sopronban érettségizett az evangélikus gimnáziumban, ott végezte a teológiát is, majd egy évet ösztöndíjasként Finnországban töltött. 1932-től káplán: Budapesten, Hatvanban, Nagytarcsán; 1935-től Nagytarcsa nagyon szeretett és megbecsült papja. 1942-től 1944 tavaszáig egyházkerületi missziós lelkész, 1944 nyarán fővárosi kórházlelkész; 1944. november 1-től az egyház tartós szabadságra küldi, hogy egész erejét embermentő feladatának szentelhesse. Ezt a szabadságot az egyház a felszabadulás után is meghosszabbította az árva és elhagyott gyermekek számára létesített Pax gyermekotthonok érdekében. Miután ezeket a főváros 1950. I. 7-én átvette, Sztehlo Gábor előbb budai, kelenföldi, majd kőbányai segédlelkész lett; 1951. V. 15-től pedig egy évtizeden át a pesthidegkúti - sérült gyermekeket gondozó - szeretetotthon vezetője.

1961 decemberében meglátogatta már korábban Svájcba távozott családját. A viszontlátás öröme szívinfarktust okozott; amikor súlyos betegségéből felépült, az orvosok azt tanácsolták, maradjon családja körében, ne tegye ki magát többé ilyen magrázkódtatásnak. Hohfluh-Hasliberg, majd Interlaken der Oberhasli kerületi papjaként dolgozott egészen 1974-ben bekövetkezett haláláig. Egy reggel sétára indult, találkozott a postással, s átvette a mindig bőven érkező leveleket. Leült egy padra, hogy átnézze az aznapi küldeményeket. Amikor a postás délután visszatért körútjáról, csodálkozva észlelte, hogy az idős, magyar lelkész még mindig ott ül a padon. Hozzásietett, nincs-e valami baja? Döbbenten látta: halott. Így távozott, neveltjei leveleibe mélyedve. 1972-ben megkapta a legmagasabb izraeli kitüntetést, Jeruzsálemben pedig, az üldözötteket mentő keresztyének ligetében egy fa őrzi emlékét.

(Az életrajzi összefoglalás Sztehlo Gábor Isten kezében című, Bozóky Éva által sajtó alá rendezett naplójának szerkesztői utószavában olvasható.)

Sztehlo Gábor

Emlékezés Sztehlo Gáborra itt olvasható.

Sztehlo Gábor emlékiratainak előszava itt olvasható.

Vissza az oldal tetejére.

Elérhetőségek

Vezető
Név: dr. Horváth Karolina
  intézményvezető
Cím: 1038 Budapest
  Mező utca 12.
Mobil: 36 20 488 0667
E-mail: horvathkarolina@gaudiopolis.hu

 

Lakó-Felvétel
Név: Lévai Ildikó
Mobil: 36 20 515 8770
E-mail: titkarsag@gaudiopolis.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő
Név: dr. Breuer Katalin
   
E-mail: evangelikusbekas@t-online.hu
  Adatkezelési tájékoztató

 

 

Aktuális

Állandó programok
Állás ajánlatok

Linkek